Your Website Title
Tịnh Biên quan tâm thực hiện tốt công tác dân tộc trên địa bàn
Được sự quan tâm chỉ đạo của Ban Dân tộc tỉnh, Huyện ủy, Hội đồng nhân dân, UBND huyện cùng với sự phối kết hợp chặt chẽ, đồng bộ với tinh thần trách nhiệm cao của các phòng, ban, ngành, đoàn thể và các xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện công tác dân tộc năm 2021. Thời gian qua, UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan có liên quan triển khai đồng bộ nhiều chính sách nhằm cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đồng bào dân tộc thiểu số, đạt được nhiều kết quả quan trọng trong công tác giảm nghèo vùng dân tộc thiểu số.

Hiện nay, theo Quyết định số 861/QĐ-TTg, ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh sách các xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, giai đoạn 2021-2025. Trên địa bàn huyện Tịnh Biên có 02 xã  thuộc khu vực III gồm: xã Văn Giáo, An Cư và 03 xã khu vực I là: Vĩnh Trung, Tân Lợi và An Hảo.
Đến nay, nhìn chung cơ sở hạ tầng thiết yếu vùng đồng bào dân tộc được đầu tư xây dựng cơ bản đáp ứng được nhu cầu thông thương, trao đổi hàng hóa vùng đồng bào dân tộc thiểu số, các công trình cơ sở hạ tầng được nâng cấp, sửa chữa đáp ứng cho nhu cầu khám chữa bệnh, học hành, đi lại của nhân dân tuyến cơ sở.

Responsive image

Có 100% đồng bào dân tộc thiểu số nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống tại địa bàn các xã khó khăn, đặc biệt khó khăn được nhà nước hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế. Trong năm 2021, Phòng Dân tộc huyện  tiếp tục phối hợp Bảo hiểm xã hội huyện và UBND xã, thị trấn có liên quan rà soát, lập danh sách và gia hạn cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng người dân tộc thiểu số theo Quyết định số 72/QĐ-TTg ngày 16 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc các xã, thôn trên địa bàn vùng dân tộc thiểu số và miền núi được tiếp tục thủ hưởng các chính sách an sinh xã hội, theo đó đã ban hành là 26.196 thẻ BHYT cho bà con dân tộc Khmer.

Responsive image

Song song đó, còn quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bà con dân tộc có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, trong dịp Tết cổ truyền Chôl Chnăm Thmây năm 2021, đã tổ chức trao quà hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo với tổng kinh phí trên 260 triệu đồng; phối hợp cùng UBMTTQ huyện, các ngành, địa phương bàn giao 05 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo dân tộc Khmer từ nguồn kinh phí của Agribank chi nhánh An Giang tài trợ với tổng kinh phí gần 500 triệu đồng. Nhìn chung, tình hình kinh tế các hộ gia đình vùng đồng bào dân tộc dần phát triển, đại đa số đồng bào ý thức tìm việc làm ổn định, từng bước biết áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trồng trọt, chăn nuôi, nhiều hộ trở thành những tấm gương tiêu biểu trong lao động sản xuất, xây dựng đời sống văn hóa...
Công tác tuyên truyền trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số được quan tâm thực hiện liên tục, thường xuyên. Thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg, ngày 08 tháng 8 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ về  “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020. Phòng Dân tộc huyện  phối hợp với UBND các xã có đông đồng bào dân tộc Khmer sinh sống tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, với gần 300  lượt người tham dự.
Phát huy những kết quả đạt được, trong thời gian tới, huyện Tịnh Biên tiếp tục đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền phổ biến pháp luật, vận động đồng bào DTTS và miền núi chấp hành tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; Phối hợp thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018 – 2025”;  thăm hỏi và tặng quà các chùa Nam Tông Khmer, các hộ gia đình chính sách và các vị có uy tín Khmer trong vùng đồng bào DTTS nhân các dịp lễ lớn trong năm; thực hiện tốt chính sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2020 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về tiêu chí lựa chọn, công nhận người có uy tín và chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số; phối hợp với các phòng, ban, ngành kiểm tra, nắm tình hình thường xuyên số người dân tộc thiểu số đi lao động qua biên giới trở về, cập nhật thông tin tình hình phòng, chống dịch bệnh trong cộng đồng đồng bào DTTS và nắm tâm tư, nguyện vọng của bà con, chú trọng xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, phát huy tốt vai trò của mặt trận, các đoàn thể trong công tác chăm lo, bảo vệ quyền và  lợi ích chính đáng cho đồng bào dân tộc thiểu số, giải quyết kịp thời nguyện vọng chính đáng của nhân dân./.

Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)