Your Website Title
Chi Lăng tiếp tục đẩy mạnh tiêm vắc xin Covid-19 mũi 3, 4
Tính đến thời điểm hiện tại, trạm Y tế thị trấn Chi Lăng đã tổ chức tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên (mũi 1) được 4.725 đối tượng, đạt 107,4%; mũi 2 có 4.411 đối tượng, đạt 100,3%; mũi bổ sung 1.737 đối tượng, đạt 39,50%; mũi nhắc lại (mũi 3) 2.627 đối tượng, đạt 59,73% và mũi mũi 4 là 700 đối tượng, đạt 15,92%. Tiêm cho trẻ từ 12 đến 17 tuổi mũi 1, mũi 2 được 1.456 đối tượng, đạt 100,2% và trẻ em từ 5 đến 11 tuổi mũi 1: 994 đối tượng, đạt 84%; tiêm mũi 2: 639 đối tượng, đạt 56,9%.

Responsive image

Hiện nay, nguy cơ tiềm ẩn dịch bệnh rất cao, người dân thì không mặn mà, lơ là, không đi tiêm phòng mũi nhắc lại mũi 3 và mũi 4 theo hướng dẫn của Ngành y tế. Để bảo vệ và duy trì bền vững thành quả phòng chống dịch Covid-19 thời gian qua, nhất là trong bối cảnh dịch bệnh đang có nguy cơ quay trở lại, chính quyền địa phương thị trấn Chi Lăng đã và đang tăng cường công tác tuyên truyền vận động, rà soát người đủ điều kiện chưa tiêm mũi nhắc lại lần 1, lần 2 (mũi 3, mũi 4) đến Trạm y tế thị trấn để được tiêm phòng theo theo hướng dẫn của Ngành y tế. Cùng với đó, cả hệ thống chính trị đã cường công tác vận động, tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tiêm vắc xin mũi nhắc lại để người dân hiễu rõ và chủ động đến Trạm y tế để được tiêm ngừa theo quy định, nhằm đảm bảo sức khoẻ cho bản thân và tạo miễn dịch cộng đồng. 
Có thể nói, vắc xin phòng Covid-19 chính là chìa khóa quan trọng nhất trong phòng, chống dịch; mũi tiêm nhắc lại góp phần quan trọng trong việc bảo vệ chúng ta khỏi bị bệnh nặng hoặc tử vong do Covid-19. Do đó, mỗi người hãy nêu cao tinh thần vì quyền lợi, trách nhiệm với sự an toàn của cộng đồng, hãy tự giác đi tiêm vắc xin phòng Covid-19 khi đến lượt theo hướng dẫn của Ngành y tế./.

Bích Hồng ( VC  Đài TT. HTB)