Your Website Title
Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số
Đoàn công tác Ban Dân tộc HĐND tỉnh An Giang do đồng chí Nguyễn Tiếc Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang làm trưởng đoàn vừa đến khảo sát công tác thực hiện Quyết định số 498 của Thủ tướng Chính phủ ban hành phê duyệt Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2015 - 2025” trên địa bàn thị xã Tịnh Biên.

Responsive image

Giai đoạn 2015-2022, UBND TX Tịnh Biên đã tập trung thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, vận đồng phòng, chống tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; một số địa phương đưa các quy định về phòng, chống tảo hôn vào xây dựng hương ước, quy ước, bình xét gia đình văn hóa, góp phần ngăn chặn tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong đồng bào dân tộc thiểu số... 
Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh An Giang Nguyễn Tiếc Hùng yêu cầu UBND TX Tịnh Biên tập trung nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức của đồng bào dân tộc thiểu số, tránh tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống; phát huy vai trò các sư sãi, chức sắc, người có uy tín trong cộng đồng Khmer để đẩy mạnh công tác tuyên truyền; các ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp, xây dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí và kiểm tra công tác thực hiện Quyết định 498/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ đảm bảo hiệu quả; đẩy mạnh thực hiện chính sách an sinh xã hội, tạo việc làm, ổn định đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số Khmer…. 

Phan Hữu