Your Website Title
Xã đoàn An Phú tích cực tham gia Hội thi Báo cáo viên giỏi trực tuyến của Đoàn tỉnh An Giang 2021
Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2021 của Ban Chấp hành Tỉnh Đoàn An Giang. Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn An Giang tổ chức “Hội thi báo cáo viên giỏi của Đoàn tỉnh An Giang năm 2021”.

Responsive image

Để quá trình tổ chức Hội thi Báo cáo viên giỏi trực tuyến của Đoàn tỉnh An Giang lần thứ IV năm 2021 đảm bảo tiến độ, chất lượng và phù hợp với tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, Hội thi sẽ được tổ chức với hình thức trực tuyến: Ban Tổ chức, Ban Giám khảo Hội thi dự ở điểm cầu tại Tỉnh Đoàn, thí sinh tham gia thi diễn tại điểm cầu cấp huyện.
Tham dự với chủ đề “Tư tưởng Hồ Chí Minh về công tác thanh niên”, Xã đoàn An Phú đã tổ chức soạn thảo đề cương, báo cáo chuyên đề…xoay quanh những kết quả đạt được, cách làm hay, gương tiêu biểu của Xã đoàn trong thời gian qua.
Hội thi dự kiến sẽ được diễn ra vào ngày 12/10/2021. Thông qua Hội thi, góp phần thể hiện rõ nét hơn, sâu sắc hơn vai trò của thanh niên trong thời kỳ mới, những giải pháp hay, cách làm mới, mô hình tiêu biểu trong triển khai công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi tại địa phương, đơn vị sẽ được lan tỏa sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân. Góp phần  thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; Nghị quyết Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI và Nghị quyết Đại hội đoàn các cấp./.

Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)