Your Website Title
PGD Ngân hàng CSXH huyện Tịnh Biên tạo điều kiện cho học sinh, sinh viên vay vốn, vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19
Những năm qua, chương trình tín dụng học sinh, sinh viên (HSSV) của PGD Ngân hàng CSXH huyện Tịnh Biên nói riêng, Ngân hàng CSXH Việt Nam nói chung đã trở thành điểm tựa cho hàng chục nghìn HSSV trên địa bàn huyện được tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ đến trường.

Chương trình tín dụng ưu đãi cho vay HSSV của Ngân hàng CSXH huyện đã được cấp ủy đảng, chính quyền, hội, đoàn thể các cấp luôn quan tâm triển khai thực hiện, làm tốt công tác tuyên truyền, giúp người dân hiểu về hoạt động tín dụng chính sách xã hội; nắm rõ chính sách cho HSSV nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn vay ưu đãi; về việc sử dụng vốn phải đúng mục đích và nghiêm túc thực hiện trả lãi, nợ gốc theo quy định.

Responsive image

Hình ảnh buổi giao dịch tại xã của PGD Ngân hàng CSXH huyện Tịnh Biên

Nhằm triển khai thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với học sinh sinh viên thuộc đối tượng vay vốn theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1034/UBND-KGVX ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Công điện số 1190/CĐ-TTg ngày 20/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ. PGD Ngân hàng CSXH huyện Tịnh Biên đã triển khai thực hiện, tạo điều kiện cho HSSV vay vốn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo nội dung hướng dẫn của Ngân hàng CSXH tỉnh An Giang tại Công văn số 644/NHCS-KHNV ngày 27/9/2021. 
Theo đó, để tạo điều kiện cho HSSV thuộc đối tượng theo Quyết định số 157/2007/QÐ-TTg tiếp tục được vay vốn để đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập, PGD Ngân hàng CSXH huyện đã chủ động phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan, các Trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trường dạy nghề trên địa bàn huyện, thông báo cho HSSV đăng ký nhu cầu nhận giấy xác nhận và tạo điều kiện cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận theo hình thức trực tiếp qua Bưu điện. Trong trường hợp nhà trường không thể cung cấp kịp thời bản chính giấy xác nhận cho HSSV trong thời gian giãn cách xã hội hoặc nhà trường tổ chức dạy học trực tuyến do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, HSSV có thể liên hệ với nhà trường đăng ký để được gửi trước bản chụp giấy xác nhận (bản scan hoặc bản chụp có dấu đỏ) từ địa chỉ thư điện tử của nhà trường đến địa chỉ thư điện tử của Ngân hàng CSXH nơi HSSV có nhu cầu vay vốn để đóng học phí, mua sắm sách vở, phương tiện học tập, theo hình thức cụ thể như sau:

- Nơi gửi: địa chỉ thư điện tử của nhà trường để thực hiện cấp giấy xác nhận cho HSSV.
- Tiêu đề: giấy xác nhận vay vốn HSSV (họ và tên HSSV, mã số sinh viên).
- Nội dung: thư gửi cần ghi rõ họ và tên người gửi, chức vụ công tác, số điện thoại liên hệ, đính kèm theo file PDF hoặc file ảnh (có chữ ký, đóng dấu của nhà trường trên giấy xác nhận).
- Nơi nhận: địa chỉ thư điện tử của PGD NHCSXH nơi HSSV vay vốn, đồng thời gửi cho HSSV (đính kèm địa chỉ email của các PGD Ngân hàng CSXH trong tỉnh An Giang)./.

Responsive image