Your Website Title
Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện Tịnh Biên lần XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026
Ngày 7/10/2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tịnh Biên tổ chức Đại hội Đại biểu Phụ nữ huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026, với chủ đề “Đoàn kết – năng động – sáng tạo – phát triển”, bằng hình thức trực tuyến ở 15 điểm cầu, nhằm đảm bảo các quy định phòng, chống dịch COVID-19.

Responsive image

Tại Đại hội, các đại biểu biểu quyết bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới gồm 25 đồng chí, Ban Thường vụ 07 đồng chí. Đồng chí Chau Thị Thu Thủy tái đắc cử Chủ tịch Hội LHPN huyện lần thứ XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Đồng thời, Đại hội bầu 17 đại biểu dự Đại hội Đại biểu Hội LHPN tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026. 
Nhiệm kỳ 2021-2026, Hội LHPN huyện Tịnh Biên xác định sẽ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương, với các chỉ tiêu cụ thể: Hàng năm, giúp 28 hộ nghèo và cận nghèo có phụ nữ được thoát nghèo bền vững; mỗi năm, hỗ trợ 14 hộ phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh về kiến thức, về vốn; đến cuối nhiệm kỳ, 80% phụ nữ và trẻ em là nạn nhân của bạo lực gia đình được phát hiện, 80% phụ nữ khuyết tật được hỗ trợ tiếp cận các dịch vụ trợ giúp xã hội.

Responsive image

Mỗi năm, vận động, hỗ trợ 28 hộ đạt tiêu chí “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” tập trung hỗ trợ 25 hộ xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh và công trình nước sạch; vận động 90% hộ gia đình phân loại rác tại nhà góp phần xây dựng nông thôn mới; tiếp tục duy trì, củng cố, giữ vững tỷ lệ hội viên; hàng năm, mỗi cơ sở Hội vận động tăng 0,5 % hội viên trên địa bàn dân cư; mỗi cơ sở Hội có ít nhất 1 mô hình tập hợp phụ nữ đặc thù, như: nữ thanh niên, phụ nữ cao tuổi, phụ nữ đi làm ăn xa, phụ nữ tiểu thương, tôn giáo....

Phan Hữu (Tịnh Biên)