Your Website Title
Tịnh Biên tập huấn về an toàn thực phẩm cơ sở sản xuất kinh doanh nông, lâm, thủy sản
Sáng ngày 11/10/2023, Phòng Kinh tế thị xã Tịnh Biên phối hợp Chi cục Quản lý chất lượng Nông, lâm sản và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang), tổ chức Lớp bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực quản lý về an toàn thực phẩm thuộc phạm vi ngành Nông nghiệp.

Responsive image

Lớp tập huấn có sự tham dự của 40 học viên là Tổ Thủy sản thị xã Tịnh Biên; Chủ cơ sở và người lao động tham gia sơ chế, chế biến, kinh doanh thực phẩm nông thủy sản, được thông tin về thực trạng vệ sinh an toàn thực phẩm hiện nay; công tác quản lý, kiểm tra, giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm của các ngành và cơ quan chức năng; cung cấp những kiến thức để nhận biết các mối nguy an toàn thực phẩm; phân loại mối nguy cơ ô nhiễm thực phẩm; hướng dẫn các điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm để bảo quản thực phẩm an toàn; các bước xây dựng và thiết lập hệ thống tự kiểm soát chất lượng, an toàn thực phẩm tại cơ sở thủy sản và yêu cầu đối với cơ sở chế biến sản phẩm động vật.
Cùng với đó, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về an toàn thực phẩm; hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh nông, lâm, thủy sản, như: Sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và sơ chế nhỏ lẻ, kinh doanh nhỏ lẻ, kinh doanh thực phẩm đóng góp sẵn./.

Hữu Ngọc