Your Website Title
Tổ chức lễ hội vía bà chúa xứ bàu mướp lần thứ 171 năm 2022
Thực hiện Kế hoạch số 2498/KH-BTC ngày 25/5/2022 của Ban Tổ chức Lễ hội vía Bà chúa xứ Bàu Mướp lần thừ 171 năm 2022 sẽ diễn tra trong 3 ngày 19, 20 và 21/5/2022 nhằm ngày 19, 20 và 21/4 âm lịch năm Nhâm Dần.

Responsive image

Năm nay theo chủ trương của Ủy ban nhan dân huyện Lễ hội vía Bà Bàu Mướp sẽ tổ chức quảng bá rộng rài, giới thiệu lịch sử truyền thống của di tích Miễu Bà chúa xứ Bàu Mướp, ngoài các nghi lễ truyền thống như Lễ Nghinh bà, lễ Tắm Bà, Lễ Chánh Tế sẽ tổ chức phần hội phong phú, sôi động, cụ thể như:
 

- Vào lúc 7g sáng ngày 18/5/2022 tổ chức đấu bóng chuyền giao hữu giữa 4 đội trong huyện gồm xã Thới Sơn, Văn Giáo, An Hảo và thị trấn Tịnh Biên, địa điểm tại Khu bãi xe Miễu Bàu Mướp, thị trấn Nhà Bàng.
 

- Vào lúc 7g sáng ngày 19/5/2022 tổ chức đấu bóng chuyền giao hữu giữa 4 đội cấp huyện gồm: Huyện Chợ Mới, Châu Thành, Tri Tôn và huyện Tịnh Biên tại khu bãi xe Miễu Bàu Mướp, thị trấn Nhà Bàng.
 

- Lúc 19 giờ ngày 19/5/2022 Chương trình văn nghệ (tân nhạc và đờn ca tài tử) do Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện thực hiện, địa điếm tại sân Miễu Bàu Mướp, thị trấn Nhà Bàng.
 

- Vào lúc 8 giờ sáng ngày 20/5/2020 múa lân nghệ thuật do Đoàn Lân của Miếu Vệ Thủy Thành phố Châu Đốc biễu diễn tại Miễu Bàu Mướp, thị trấn Nhà Bàng.

Vương Long Hùng (16-05-2022)