Your Website Title
Nông dân thị trấn Chi Lăng tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất
Thời gian qua, người nông dân trên địa bàn thị trấn Chi Lăng luôn tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, trình độ sản xuất ngày một nâng cao, xuất hiện nhiều hình thức sản xuất, mô hình hay, có hiệu quả và từng bước được nhân rộng. Từ đó, nông dân có nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương.

Responsive image

Để có kiến thức áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, người nông dân thị trấn đã tích cực tham gia nhiều lớp đào tạo nghề, các buổi hội thảo, dạy nghề, điểm trình diễn cây con, giống mới như: kỹ thuật trồng rau màu, làm đường thốt nốt, kỹ thuật nuôi bò, nuôi gà, kỹ thuật làm vườn, điện dân dụng,… Các kiến thức học được, giúp nông dân áp dụng vào thực tế sản xuất, làm giảm chi phí đầu vào, tăng năng suất và lợi nhuận. Qua đó, đã xuất hiện nhiều tấm gương nông dân và mô hình sản xuất điển hình tiên tiến như: Mô hình trồng quýt đường, trồng rau màu an toàn của ông Võ Văn Trực – khóm 2, ông Lâm Kế Nghiệp – Khóm 3 đã áp dụng khoa học kỹ thuật kết hợp hệ thống tưới tiết kiệm, từ đó giảm chi phí, mang lại hiệu quả kinh tế cao, lợi nhuận trên 175 triệu đồng,...Song song đó, phong trào đã góp phần thúc đẩy các loại hình hợp tác sản xuất, đến nay, địa phương đã có 03 tổ hợp tác xã sản xuất với 20 thành viên gồm tổ hợp tác sản xuất đường thốt nốt, chăn nuôi bò, chăn nuôi gà với 20 thành viên; 02 chi hội nghề nghiệp làm xoài và trồng rau an toàn với 37 thành viên.
Có thể nói, phong trào thi đua nông dân sản SX-KD giỏi ở thị trấn Chi lăng không chỉ làm động lực để nông dân tích cực ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất, làm tăng năng suất, tính cạnh tranh và lợi nhuận, mà thông qua phong trào đã phát huy nguồn lực đóng góp cho công tác an sinh xã hội của địa phương, tạo ra nhiều việc làm, giúp đỡ cho các gia đình chính sách, những gia đình khó khăn về nguồn vốn, gia đình thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn đột xuất. Từ năm 2019 đến 2021, Hội nông dân đã phối hợp cùng chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động hội viên, nông dân và nhân dân đóng góp giúp đỡ gần 3.000 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, với số tiền trên 500 triêu đồng. Nhiều nông dân hiến đất và trực tiếp bê tông làm lộ giao thông nông thôn với số tiền trên 100 triệu đồng,... Khi người nông dân tích cực ứng dụng khoa học kỹ thuật và công nghệ vào sản xuất sẽ tạo động lực cho nền nông nghiệp thị trấn phát triển theo hướng bền vững. Đó cũng là đòn bẫy để địa phương huy động nguồn lực trong nông dân đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội và phát triển kinh tế, xã hội của thị trấn./.

Bích Hồng (Chi Lăng)