Your Website Title
Tập huấn “Nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản” tại huyện Tịnh Biên
Ngày 13/10/2022, Chi Cục Phát triển Nông thôn thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn An Giang phối hợp Hội Nông dân huyện Tịnh Biên tổ chức lớp tập huấn “Nâng cao năng lực cho nông dân gắn với chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản” cho cán bộ, hội viên nông dân tham gia chuỗi liên kết sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là ưu tiên nông dân tại các địa phương nằm trong lộ trình xây dựng Nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn huyện.

Responsive image

Với chuyên đề “Lập kế hoạch sản xuất kinh doanh và đàm phán ký kết hợp đồng liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản”, các học viên đã được tìm hiểu, trang bị những kiến thức về thế nào là kế hoạch, kế hoạch kinh doanh, đề ra mục tiêu và chiến lược thực hiện; đánh giá tầm quan trọng của kế hoạch kinh doanh; tổng quan quy trình lập kế hoạch kinh doanh, định hướng sản phẩm và dịch vụ. Bên cạnh đó, định hình cơ cấu hoạt động, xác định thị trường, khách hàng tìm năng, chiến lược marketing; quy trình quản lý, tài chính, sản xuất và vận hành. Ngoài ra, các học viên còn được triển khai, giới thiệu và phân tích về hợp đồng, kỹ năng đàm phán, ký kết và giải quyết tranh chấp hợp đồng. 
Lớp tập huấn còn phân chia các học viên thành từng nhóm để cùng thực hành, biên soạn, nêu lên ý tưởng và hoàn chỉnh việc lập kế hoạch tiêu thụ lúa giống, cây giống, con giống. Đề ra các giải pháp đạt hiệu quả năng suất, chất lượng và hoạt động sản xuất, kinh doanh; cũng như được hỏi đáp những vấn đề còn thắc mắc, được phân tích, làm rõ cụ thể một số tình huống thực tế liên quan đến đàm phán- ký hợp đồng giữa Hợp tác xã với các đối tác./.

Hữu Ngọc (Đài TT Tịnh Biên)