Your Website Title
Tịnh Biên tham dự Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9/2023
Ngày 8/9, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy chủ trì Hội nghị báo cáo viên Trung ương tháng 9 năm 2023. Chủ trì tại điểm cầu Tịnh Biên có Phó Bí thư Thị ủy Bùi Thiện Tâm.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo thông tin chuyên đề, về các kết quả nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo trong năm học 2022 – 2023; nêu thực trạng về cơ sở vật chất, trường lớp và cán bộ, giáo viên; thông tin công tác triển khai và thực hiện nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông theo Nghị quyết 29 và Nghị quyết 88 của Quốc hội; cũng như một số quan điểm, văn bản chỉ đạo, Nghị định của Chính phủ quy định trong việc đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018. Đồng thời, lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai 12 nhiệm vụ trọng tâm để thực hiện hiệu quả các mục tiêu năm học 2023 – 2024 và kiến nghị, đề xuất trong thời gian tới. Cũng tại hội nghị, lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin chuyên đề, về: Cạnh tranh chiến lược nước lớn hiện nay; tác động và chính sách của Việt Nam.
Định hướng công tác tuyên truyền trong tháng 9 năm 2023, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Phan Xuân Thủy, đề nghị Ban Tuyên giáo các Tỉnh uỷ, Thành uỷ, Đảng uỷ trực thuộc Trung ương, đội ngũ báo cáo viên các cấp và tuyên truyền viên cơ sở tập trung tuyên truyền các nội dung đã được lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo; Bộ Ngoại giao thông tin tại hội nghị. Bên cạnh đó, chú trọng tuyên truyền về sự kiên định của Việt Nam thực hiện đường lối đối ngoại của Đại hội XIII của Đảng, là: Độc lập, tự chủ, hoà bình, hợp tác và phát triển; đa phương hoá, đa dạng hoá quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng, vì lợi ích quốc gia - dân tộc,../.

Hữu Ngọc