Your Website Title
Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy kiểm tra, giám sát công tác tuyên giáo năm 2023 tại xã An Hảo
Sáng ngày 07/9, Đảng ủy xã An Hảo tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy AG về kiểm tra, giám sát công tác Tuyên giáo năm 2023, do ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm trưởng đoàn. Cùng đi với đoàn còn có lãnh đạo cácpPhòng, chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, lãnh đạo Ban Tuyên giáo thị ủy Tịnh Biên.

Responsive image

Từ đầu năm 2023 đến nay, Đảng ủy xã An Hảo đã chỉ đạo Ban Tuyên giáo, cấp ủy chi bộ, UBMTTQVN xã và các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước. Đặc biệt, triển khai thực hiện tốt, đầy đủ, kịp thời các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Thường vụ Thị ủy như: Chương trình về hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Kết luận số 21 ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thị xã lần thứ XII, nhiệm kỳ 2020-2025.Theo đó, tình hình công tác tư tưởng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân của xã cơ bản ổn định, đồng thuận. Chỉ đạo các chi bộ thực hiện nghiêm việc sinh hoạt chi bộ thường kỳ. 
Tại buổi làm việc, các đại biểu đã thảo luận, nêu ra một số khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện công tác chính trị, tư tưởng, học tập, tuyên truyền và đề xuất giải pháp thực hiện trong thời gian tới.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hữu Thịnh - Phó trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy - Trưởng đoàn giám sát đánh giá cao sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền đối với công tác tuyên giáo trong thời gian qua. Đồng chí cũng đề nghị trong thời gian tới, Đảng ủy xã An Hảo cần tập trung làm tốt công tác theo dõi, nắm bắt tư tưởng trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tổ chức tốt việc học tập Nghị quyết Đại hội XII và các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; học tập, quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho cán bộ, đảng viên và nhân dân./.

Sao Ly