Your Website Title
Tịnh Biên phát triển mỗi xã một sản phẩm
Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” còn gọi là Chương trình OCOP là một trong những nhiệm vụ trọng tâm ở địa phương, nhằm từng bước chủ động phát triển các sản phẩm đặc thù để tuyển chọn, hỗ trợ hoàn thiện các tiêu chí trình cấp thẩm quyền xem xét công nhận sản phẩm đạt chuẩn OCOP, có điều kiện thuận lợi tiếp cận các thị trường trong nước.

Qua rà soát, toàn huyện có 62 loại mặt hàng với 178 sản phẩm tiềm năng (của 131 chủ thể). Trong năm 2021 đã rà soát và phát triển được 22 sản phẩm đặc thù của địa phương phục vụ du lịch, đạt 110% so với chỉ tiêu (22/20 sản phẩm). 
Kết quả về sản phẩm đạt chứng nhận OCOP: có 02 sản phẩm đạt OCOP 3 sao (thuộc 2 chủ thể) gồm: Cà na muối Hoà Kiều (hộ kinh doanh Hoà Kiều - xã Tân Lập) và Nước khoáng thiên nhiên SM (Công ty cổ phần nước khoáng SM - xã An Hảo). Luỹ kế từ trước đến nay Tịnh Biên có 09 sản phẩm đạt chứng nhận OCOP, trong đó, có 05 sản phẩm đạt 4 sao và 04 sản phẩm đạt 3 sao. Huyện đang tiếp tục hỗ trợ để trình tỉnh xem xét công nhận đợt 2 năm 2021, nhằm hoàn thành chỉ tiêu năm 2021 có 10 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3 đến 4 sao./.

 

Vương Long Hùng