Your Website Title
Nông dân xã Tân Lợi xuống giống dứt điểm diện tích vụ lúa Đông Xuân 2020-2021
Tính đến thời điểm này, bà con nông dân xã Tân Lợi đã xuống giống dứt điểm 1.532/1.532 hecta diện tích vụ lúa Đông Xuân 2020 – 2021. Những giống được ưu tiên sử dụng trong mùa này chủ yếu là IR50404, OM5415, tuy nhiên do thời gian xuống giống dựa vào việc nước rút nên việc gieo sạ của nông dân không đồng loạt gây khó khăn trong việc kiểm soát dịch hại, nhất là các bệnh gầy nâu, sâu cuốn lá.

Responsive image

Trước tình hình trên, địa phương đã khẩn trương chỉ đạo cán bộ khuyến nông, bảo vệ thực vật, Hội Nông dân xã khuyến cáo bà con thường xuyên thăm đồng, hướng dẫn nông dân kiểm soát dịch bệnh đảm bảo năng suất ở cuối vụ được cao./.

Huyền Linh (Tân Lợi)