Your Website Title
Tịnh Biên trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy An Giang
Tỉnh ủy An Giang vừa tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 05-CTr/TU của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục.

Responsive image

 Tại điểm cầu huyện Tịnh Biên, có đồng chí Phan Văn Cường – Tỉnh ủy viên – Bí thư Huyện ủy chủ trì hội nghị, cùng các ban, ngành, đoàn thể liên quan.
Hội nghị được nghe báo cáo thành tích nổi bật của ngành Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) sau 05 năm thực hiện Chương trình hành động số 05 về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo và tổng kết 10 năm thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW của Bộ Chính trị với những kết quả đáng kể như: Đổi mới mạnh mẽ, đồng bộ các yếu tố cơ bản của GD-ĐT theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực của người học, chú trọng mục tiêu giáo dục toàn diện cho học sinh, sinh viên; đổi mới hình thức và phương pháp kiểm tra, thi và đánh giá kết quả giáo dục, đảm bảo tính trung thực, khách quan; tỷ lệ tốt nghiệp THPT 2016 đạt 95,02%, đến năm 2020 đạt 99,83%; điểm trung bình các môn thi Tốt nghiệp THPT trong những năm qua đều đứng đầu ĐBSCL và nằm trong tốp 10 cả nước.
Tại Hội nghị, có nhiều ý kiến thảo luận nhằm chia sẻ, phân tích những khó khăn, vướng mắc, tìm ra giải pháp tháo gỡ, định hướng những nội dung thực hiện trong thời gian tới
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đồng chí Lê Hồng Quang, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy An Giang thay mặt Ban Thường vụ Tỉnh ủy ghi nhận những đóng góp to lớn của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp và nhân dân đối với sự nghiệp giáo dục, đặc biệt ghi nhận, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực của toàn thể thầy, cô giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong toàn tỉnh đã vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tích trong thời gian qua. Đồng chí cũng yêu cầu cả hệ thống chính trị cần quan tâm khắc phục những tồn tại, hạn chế đã được nêu tại Hội nghị để thực hiện tốt hơn trong thời gian tới, trong đó, tập trung tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và quản lý của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh tuyên truyền, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng về giáo dục và đào tạo, nhất là những quan điểm mới về giáo dục được nêu trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI; đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập. Tăng cường giáo dục chính trị, ý thức công dân, lịch sử dân tộc; phát triển và nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, bảo đảm đủ giáo viên cho từng cấp học, môn học để thực hiện tốt chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới;  tiếp tục củng cố và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xoá mù chữ; tiếp tục đổi mới công tác quản lý; đẩy mạnh công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát; ngăn chặn, xử lý nghiêm những tiêu cực trong hoạt động giáo dục, đào tạo…
Bằng sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị, các cấp ủy Đảng, chính quyền, các đại biểu tham dự Hội nghị  tin tưởng ngành GD- ĐT tỉnh An Giang sẽ tiếp tục vẽ nên bức tranh với nhiều điểm sáng, đạt các mục tiêu về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo mà Ban Chấp hành Trung ương 8 khóa XI đã đề ra tại Nghị quyết số 29-NQ/TW./.

Nguyễn Hảo ( Tịnh Biên)