Your Website Title
Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại xã An Hảo
Đoàn kiểm tra của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ cơ sở huyện Tịnh Biên do ông Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HDNĐ huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo huyện làm trưởng đoàn vừa có buổi làm việc với UBND xã An Hảo về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2022.

Responsive image

Theo báo cáo của Ban tổ chức thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở xã An Hảo, thời gian qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở được cấp ủy, chính quyền, Mặt trận và các đoàn thể quan tâm thực hiện tốt và xác định đây là nhiệm vụ quan trọng nhằm phát huy quyền làm chủ của nhân dân, là động lực, phương thức quan trọng để động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương. Quan tâm thực hiện tốt việc cải cách hành chính, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị luôn thể hiện tinh thần trách nhiệm, gương mẫu trước công chức, viên chức; coi trọng việc thực hiện Quy chế dân chủ gắn với đẩy mạnh công tác dân vận chính quyền, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tại địa phương. Kịp thời củng cố hệ thống chính trị hoạt động có hiệu quả.
Phát biểu kết luận, ông Trương Hữu Tiền - Ủy viên Ban thường vụ Huyện ủy - Phó Chủ tịch HDNĐ huyện - Phó Trưởng Ban chỉ đạo huyện ghi nhận sự nỗ lực, quyết tâm của cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, đoàn thể xã An Hảo. Đồng thời, yêu cầu trong thời gian tới, xã An Hảo cần tăng cường công tác tuyên truyền thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở trong đội ngũ cán bộ, công chức và nhân dân; phát huy những thành quả đạt được trong thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại địa phương trong thời gian qua. Với những khó khăn, hạn chế xã cố gắng, phấn đấu khắc phục, sửa chữa. Địa phương cần xác định việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở là việc làm thường xuyên, lâu dài để tập trung thực hiện tốt hơn nữa trong thời gian tới, phát huy tốt vai trò lãnh đạo của Đảng ủy, Ban tổ chức, UBND và Khối đoàn thể, nâng cao chất lượng hoạt động Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số./.

Sao Ly (Đài TT huyện Tịnh Biên)