Your Website Title
Mặt trận tỉnh tổ chức tuyên truyền trong đồng bào dân tộc Khmer xã An Hảo
Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh An Giang vừa tổ chức Hội nghị tuyên truyền những chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đồng bào dân tộc Khmer trên địa bàn xã An Hảo. Đến dự, có ông Trương Hoàng Trọng - Phó chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh, ông Men Pholly - Trưởng Ban dân tộc tỉnh, cùng hơn 65 bà con đồng bào dân tộc Khmer là người có uy tín ở 3 ấp An Hòa, An Thạnh, An Lợi của xã An Hảo.

Responsive image

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe báo viên  của tỉnh thông tin về tình hình đời sống kinh tế của bà con dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh; Các chương trình đề án, chính sách hỗ trợ đối với đồng bào dân tộc thiểu số trong thời gian tới; Tuyên truyền  các văn bản pháp luật có liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.
Qua buổi tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức trong đồng bào dân tộc về những chủ trương, định hướng của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc thiểu số, chủ động chống lại mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch; Tiếp tục phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nêu cao trách nhiệm trong việc tham gia các phong trào thi đua phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương./.

Sao Ly (An Hảo)