Your Website Title
Thị trấn Tịnh Biên tiếp Đoàn công tác kiểm soát thủ tục hành chính tỉnh
Đoàn Công tác kiểm soát thủ tục hành chính thuộc UBND tỉnh vừa có buổi làm việc với UBND thị trấn Tịnh Biên về kết quả kiểm soát thủ tục hành chính và kết quả triển khai cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Tiếp và làm việc với đoàn có bà Nguyễn Thị Bích- Phó chủ tịch UBND thị trấn Tịnh Biên.

Responsive image

Theo báo cáo, từ ngày 15/9/2021- 15/9/2022,  thị trấn Tịnh Biên đã niêm yết, công bố  37 bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã, thị trấn theo Quyết định số 338/QĐ-UBND, ngày 19/02/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. Từ đó, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức, cá nhân có nhu cầu tiếp cận, tìm hiểu và thực hiện thủ tục hành chính đúng theo quy định. Bộ Phận tiếp nhận của thị trấn tiếp nhận, giải quyết trước và đúng hạn hơn 10.360 hồ sơ, không có hồ sơ quá hạn, cũng như không tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, tiếp nhận và giải quyết gần 1.600 hồ sơ dịch vụ công trực tuyến mức độ 2 và mức độ 3,4. Bên cạnh đó,  địa phương cũng thường xuyên tuyên truyền về lợi ích, thuận tiện khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến theo Đề án 06 của Thủ tướng Chính phủ, nhất là 25 dịch vụ công thiết yếu phục vụ người dân, cơ quan, doanh nghiệp.
Địa phương nêu lên những khó khăn, hạn chế ảnh hưởng đến cộng việc xử lý hồ sơ và trả kết quả trên dịch vụ công, cũng như trong thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông là đường truyền mạng bị rớt; phần mềm hộ tịch chậm đã gây khó khăn trong việc truy cập giải quyết hồ sơ và trả kết quả. Cùng với đó, trang thiết chưa đáp ứng nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính và truy cập phần mềm Cổng dịch vụ công của tỉnh và Cổng dịch vụ công quốc gia,…
Qua đó, Đoàn ghi nhận những ý kiến đề xuất, kiến nghị và hướng dẫn các quy trình, thao tác xử lý trong việc kiểm soát thủ tục hành chính, cũng như yêu cầu địa phương cần quan tâm chỉ đạo thực hiện nhập hồ sơ dữ liệu và khắc phục ngay những hạn chế theo ý kiến đóng góp của các thành viên trong đoàn kiểm tra trong thời gian sớm nhất./.

Hữu Ngọc (Đài TT Tịnh Biên)