Your Website Title
Xã Tân Lợi tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo tái bản lịch sử Đảng bộ
Mới đây, xã Tân Lợi tổ chức Hội thảo đóng góp ý kiến dự thảo tái bản lịch sử Đảng bộ xã, giai đoạn 1945 – 2020. Đến dự, có đồng chí Trần Bá Phước – UV.BTV.HU, Trưởng Ban Tuyên giáo huyện uỷ, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện cùng các đồng chí nguyên lãnh đạo xã qua các thời kỳ.

Responsive image

Tại hội thảo, các đại biểu đã nhất trí với bố cục, nội dung của bản dự thảo, đồng thời, đóng góp nhiều ý kiến nhằm làm rõ thêm các hoạt động, những dấu mốc lịch sử trong chặng đường hình thành và phát triển của xã. Theo đó, nội dung bản thảo cuốn lịch sử Đảng bộ xã Tân Lợi được phản ánh và tái hiện toàn diện sự ra đời cũng như quá trình hoạt động của Đảng bộ xã. Với bố cục bản thảo gồm 02 phần và 06 chương. Trong đó, tập trung trình bày về Tân Lợi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ năm(1945 -1975); Tân Lợi qua 45 năm xây dựng và phát triển(1975 -2020).
Việc tổ chức biên soạn bổ sung, tái bản cuốn Lịch sử Đảng bộ xã nhằm khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng bộ và sự cống hiến của nhân dân xã Tân Lợi đối với quá trình hình thành và phát triển của địa phương. Qua đó, phản ánh rõ nét toàn diện các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo của xã qua các thời kỳ.

Huyền Linh(Đài TT huyện Tịnh Biên)