Your Website Title
An Nông khai giảng lớp huấn luyện cho lực lượng cơ động năm 2022
Vừa qua, Ban Chỉ huy Quân sự xã An Nông tổ chức lễ khai giảng Lớp huấn luyện cho lực lượng cơ động năm 2022. Đến dự, có ông Tống Thành Giang- Chủ tịch UBND xã.

Responsive image

Lớp huấn luyện được diễn ra trong thời gian 12 ngày thực học. Các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động Cách mạng của Đảng và Cách mạng Việt Nam; Đường lối, chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta hiện nay; Thông tin tình hình kinh tế- xã hội, an ninh- chính trị, trật tự an toàn xã hội; Nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương và cơ quan tổ chức,…. Đồng thời, học viên còn được tìm hiểu, thực hành về các tư thế, điều lệnh, đội hình, đội ngũ cơ bản của tiểu đội, trung đội; Thực hành bơi ứng dụng, bơi vũ trang và kỹ năng sơ cấp cứu cơ bản; Tìm hiểu, hướng dẫn cách sử dụng và tháo lắp một số vũ khí quân dụng và thực hành chiến đấu thực địa.
Phát biểu tại  lễ khai giảng, Chủ tịch UBND xã An Nông Tống Thành Giang đề nghị : “Ban chỉ quy quân sự xã cần làm tốt công tác tổ chức, biên chế lực lượng Dân quân cơ động năm 2022; điều động đủ quân số tham gia huấn luyện đúng theo chỉ tiêu và biên chế khung quản lý, bảo đảm đầy đủ chế độ chính sách cho lực lượng Dân quân cơ động theo quy định hiện hành. Đối với Tổ giáo viên cần triển khai thực hiện huấn luyện đầy đủ theo đúng nội dung chương trình, đúng thời gian quy định và phải đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, vũ khí thiết bị, an toàn giao thông trong quá trình thời gian huấn luyện. Đối với lực lượng Dân quân cơ động nêu cao tinh thần, có ý thức trách nhiệm tham dự đầy đủ, đúng thời gian quy định, nghiêm túc trong học tập, tiếp thu các kiến thức áp dụng vào thực tiễn”.
Đây là đợt huấn luyện quan trọng, nhằm huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng Dân quân cơ động hiểu biết được chức trách, nhiệm vụ và nắm bắt kỹ thuật, cũng như chiến thuật để sẵn sàng chiến đấu khi có tình huống xảy ra./.

Hữu Ngọc (An Nông)