Your Website Title
Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ dự ngày hội Đại đoàn kết tại xã An Hảo
Vừa qua, đồng chí Ngô Hồng Yến – Ủy viên Ban Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ đã đến dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại ấp An Lợi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.

Responsive image

Ấp An Lợi là ấp có hơn 99% đồng bào Khmer sinh sống, với 2136 khẩu. Trong đó, tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá chiếm 96%. Thời gian qua, Ban công tác Mặt trận ấp An Lợi cùng nhân dân trong ấp đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế gia đình, giảm nghèo bền vững, phấn đấu xây dựng địa phương ngày càng phát triển, đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Đặc biệt, nhân dân trong ấp tích cực tham gia thực hiện các kế hoạch về phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương. Thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, bài trừ tệ nạn xã hội, xây dựng gia đình văn hóa; tập trung đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc”, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong ấp. 
Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Ngô Hồng Yến - Thường vụ tỉnh uỷ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Giám đốc Sở Nội vụ, đã biểu dương những kết quả đạt được. Để phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc ở địa phương trong thời gian tới, đồng chí đề nghị địa phương tăng cường công tác tuyên truyền, tập hợp, đoàn kết nhân dân, phát huy truyền thống tốt đẹp, tương thân, tương ái trong đời sống, trong phát triển kinh tế và các hoạt động văn hóa, xã hội. Quan tâm thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách về dân tộc, tôn giáo, chính sách an sinh xã hội ở địa phương.

Responsive image

Dịp này, UBMTTQVN tỉnh đã tặng 20 phần quà cho hộ nghèo của ấp. Nhiều gia đình cũng được trao tuyên dương, khen thưởng đạt chuẩn văn hoá./.

Thanh Thiện (Tịnh Biên)