Đại hội điểm cựu chiến binh gương mẫu giai đoạn 2019-2024

Trong 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh phường Thới Sơn đã phát huy truyền thống cách mạng, truyền thống “Bộ đội cụ Hồ”, luôn thể hiện là lực lượng gương mẫu trên các lĩnh vực hoạt động. Hội đã đẩy mạnh Phong trào thi đua yêu nước gắn với Phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, triển khai, thực hiện có hiệu quả các mục tiêu thi đua của hội góp phần cùng Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân phường Thới Sơn giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát triển kinh tế, chăm lo tốt đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên và nhân dân. Nổi bật là hội đã tham gia hòa giải thành 17 vụ, cung cấp 41 thông tin về tình hình an ninh trật tự cho lực lượng chức năng xử lý; thực hiện hiệu quả 10 mô hình dân vận khéo; vận động nhân dân đóng góp kinh phí lắp đặt 24 camera an ninh; hội quản lý tốt nguồn vốn tiết kiệm hỗ trợ cho 163 lượt hộ vay; cất mới và sửa chữa 6 căn nhà cho hội viên khó khăn, với tổng  số tiền 300 triệu đồng….thông qua các phong trào thi đua đã góp phần tích cực vào việc giáo dục truyền thống yêu nước, chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý thức tự lực, tự cường cho thế hệ trẻ.
 

Với những kết quả đạt được, giai đoạn 2024-2029, cán bộ, hội viên Cựu chiến binh phường Thới Sơn sẽ tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào "Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống", động viên cựu chiến binh làm giàu chính đáng và nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến ra xã hội, tích cực tham gia các chương trình kinh tế, xã hội ở địa phương, thực hiện tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", giúp đỡ các đồng chí, đồng đội gặp khó khăn hoạn nạn; tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên; phong trào thi đua "Cựu chiến binh gương mẫu" gắn chặt với các phong trào, cuộc vận động ở địa phương; chú trọng chăm lo giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ; tập trung xây dựng Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức Hội để phát huy vai trò của Hội Cựu chiến binh trong tình hình mới.
Đại hội đã bầu 03 vị dự Đại hội thi đua CCB gương mẫu thị xã giai đoạn 2024-2029 và  khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phòng trào thi đua “CCB gương mẫu” giai đoạn 2019 – 2024./.
 

Thanh Thiện