Từ

đến

Văn bản pháp luật
STT Số ký hiệu Trích yếu Cơ quan ban hành Ngày ban hành File văn bản
1 1182/QĐ-UBDN Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững thị xã Tịnh Biên năm 2024 Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên 26/02/2024 Tải về
2 168/QĐ-UVBD Công nhận xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2023 Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên 16/01/2024 Tải về
3 4329/TB-UBND V/v công bố, công khai thông tin cán bộ, công chức có thẩm quyền thuộc thị xã Tịnh Biên Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên 28/07/2023 Tải về
4 01/2019/QĐ-UBND Quyết định ban hành Quy chế đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn huyện Tịnh Biên Ủy ban nhân dân thị xã Tịnh Biên 16/07/2019 Tải về
5 2257/QĐ-UBND Vv ban hành Danh mục thủ tục hành chính thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” vào ngày thứ tư hàng tuần tại Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang. UBND tỉnh An Giang 18/09/2019 Tải về