Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2024-2029

Với khẩu hiệu “Tiên phong – Tình Nguyện -  Đoàn kết - Khát vọng - Sáng tạo”, Đại hội đã hiệp thương bầu 13 anh chị tham gia Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Tịnh Biên nhiệm kỳ 2024 – 2029. Anh Lê Hữu Ý tái cử chức vụ Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam phường Tịnh Biên. Đại hội cử 6 đại biểu chính thức dự Đại hội đại biểu Hội LHTN Việt Nam TX. Tịnh Biên lần thứ IX, nhiệm kỳ 2024 – 2029.
 

Nhiệm kỳ 2024-2029, Ủy ban Hội LHTN Việt Nam phường Tịnh Biên phấn đấu thực hiện tốt các chỉ tiêu: Hàng năm, có 100% tổ chức Hội LHTN Việt Nam và 80% các tổ chức khác của thanh niên hưởng ứng, tham gia các hoạt động tình nguyện. Hội tăng cường áp dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều phối hoạt động của thanh niên tình nguyện. Hàng năm, có 200 thanh niên được trang bị kiến thức, tập huấn nâng cao năng lực về khởi nghiệp; trong nhiệm kỳ có ít nhất 1 sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên đạt chuẩn OCOP…
 

Minh Triều