An Giang tăng cường tuyên truyền, giáo dục pháp luật về phòng, chống ma túy và phòng, chống mua bán người tại các huyện, thị xã biên giới

Theo kế hoạch, từ ngày 8/5 đến 12/6/2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh sẽ tổ chức hoạt động tuyên truyền tại các địa phương biên giới: TP. Châu Đốc, TX. Tân Châu, TX. Tịnh Biên, huyện Tri Tôn và huyện An Phú. Nội dung gồm triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về Luật Phòng, chống ma túy; Luật Xử lý vi phạm hành chính về cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy; Luật phòng chống mua bán người; các phương thức thủ đoạn của bọn tội phạm mua bán người; công tác tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh An Giang.
Qua đó, nâng cao kiến thức cho người dân về các quy định pháp luật phòng chống ma túy và phòng chống mua bán người thông qua các hoạt động tuyên truyền tại các xã biên giới, tạo sự chuyển biến sâu sắc về nhận thức, hành động để người dân biết cách phòng tránh, hiểu được tác hại của ma túy, phát huy vai trò từng cá nhân trong đấu tranh, tố giác tội phạm liên quan đến tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn./.


Nguyễn Hảo