Học sinh trường THCS Lương Thế Vinh được trải nghiệm tuần tra biên giới

Tại trường THCS Lương Thế Vinh, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên giới thiệu khái quát về mô hình “Tiết học biên cương"; thực hiện tuyên truyền, giới thiệu chủ quyền lãnh thổ, biên giới quốc gia; đặc điểm đường biên, cột mốc tại địa phương và điểm qua một số mặt công tác quản lý, bảo vệ biên giới của lực lượng Bộ đội Biên phòng. Đồng thời, giáo viên và học sinh của trường còn được hướng dẫn, giới thiệu về đường biên và cột mốc ngoài thực địa; cùng đội hình tuần tra, bảo vệ biên giới của Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, từ Mốc 275 đến Mốc 276.
Thông qua các hoạt động tuyên truyền, trải nghiệm nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về chủ quyền, lãnh thổ quốc gia, đặc điểm đường biên, cột mốc tại địa phương. Qua đó, góp phần giáo dục, bồi dưỡng truyền thống yêu nước cho học sinh khu vực biên giới. Cùng với đó,  vận động Nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương./.

Hữu Ngọc