Kiểm tra công tác Công an 6 tháng đầu năm 2024 tại thị xã Tịnh Biên

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra số 5 thông qua Quyết định 4359 của Công an tỉnh An Giang, về việc kiểm tra tại các Đội nghiệp vụ và Công an cấp xã, phường thuộc Công an thị xã Tịnh Biên. Đại diện lãnh đạo Công an thị xã thông qua báo cáo tóm tắt đánh giá kết quả thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2024. Sau đó, Đoàn tiến hành kiểm tra thực tế các đội nghiệp vụ Công an thị xã và phường Nhơn Hưng; kiểm tra các hồ sơ, sổ sách lưu trữ, hồ sơ minh chứng, đánh giá mức độ thực hiện đạt từng chỉ tiêu, tiêu chí thi đua trong năm 2024; kịp thời phát hiện những hạn chế, khó khăn và hướng dẫn, bổ sung hoàn chỉnh, đầy đủ các văn bản, kế hoạch,… nhằm tiếp tục thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trên các mặt công tác của đơn vị Công an thị xã Tịnh Biên và các xã, phường trong năm 2024.
Thời gian kiểm tra được diễn ra trong một ngày, sau khi kết thúc, Đoàn sẽ tổng hợp các biên bản kiểm tra về Công an tỉnh và sẽ có kết luận tại hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm 2024 của Công an thị xã trong thời gian tới./.

Minh Triều