PGD. Ngân hàng CSXH thị xã Tịnh Biên giải ngân vốn vay cho người chấp hành xong án phạt tù

Quan cảnh buổi giải ngân theo QĐ22 tại xã An Hảo

Theo đó, đối tượng được vay vốn chính sách theo Quyết định này là những người đã chấp hành xong án phạt tù và trở về địa phương tái hoà nhập cộng đồng, mong muốn được tham gia lao động sản xuất, đóng góp cho xã hội. Được sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các cấp chính quyền, họ được tiếp cận nguồn vốn vay theo QĐ22 và được vay tiền từ PGD. Ngân hàng CSXH thị xã Tịnh Biên, tùy vào nhu cầu đầu tư kinh doanh của từng người nhưng không quá 100 triệu đồng/ trường hợp.

Chương trình cho vay người chấp hành xong án phạt tù là một trong những chính sách quan trọng mang ý nghĩa nhân văn, giúp họ xóa bỏ mặc cảm, tái hòa nhập cộng đồng, tìm kiếm việc làm ổn định khi trở về địa phương. Để triển khai thực hiện kịp thời, PGD. Ngân hàng CSXH Tịnh Biên đã chủ động báo cáo, tham mưu với Ban Đại diện HĐQT Ngân hàng CSXH thị xã, UBND thị xã Tịnh Biên, đồng thời phối hợp với các địa phương tiến hành rà soát danh sách các đối tượng thụ hưởng, các hộ có nhu cầu và đủ điều kiện, hướng dẫn lập thủ tục hồ sơ và giải ngân vốn vay theo quy định.

Thay mặt gia đình, anh Lê Hoàng Dương cảm ơn chính quyền địa phương, PGD. Ngân hàng CSXH tin tưởng, tạo điều kiện, cho em trai vay vốn mở rộng quy mô chăn nuôi bò, tạo thu nhập ổn định cho gia đình, giúp em trai xóa bỏ tự ti, mặc cảm, từng bước vươn lên xây dựng cuộc sống mới./.

HyKhang