Sẽ tổ chức Diễn đàn trẻ em TX. Tịnh Biên năm 2024

Dự kiến diễn đàn sẽ diễn ra tại Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc (phường Nhơn Hưng) vào ngày 12/7/2024, với sự tham dự của khoảng 100 trẻ em đến từ 4 địa phương, gồm: Phường Nhơn Hưng, An Phú, Nhà Bàng và xã Thới Sơn. 
Các em được tham gia các hoạt động: Trưng bày góc truyền thông; tự giới thiệu; thuyết trình tác phẩm, tiểu phẩm; đối thoại với lãnh đạo thị xã… nhằm tạo cơ hội cho các em được bày tỏ ý kiến, nguyện vọng về các vấn đề liên quan đến trẻ em; nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành và cộng đồng trong công tác bảo vệ, chăm sóc, giáo dục trẻ em.
 

Minh Triều