Tịnh Biên: Cuộc thi “Sáng kiến bảo đảm trật tự trường học về phòng ngừa bạo lực học đường và lao động trẻ em” năm 2024

Tham gia cuộc thi, các em học sinh vẽ tranh cổ động về các chủ đề như: Phòng ngừa bạo lực học đường (Khuyến khích hành động đẹp giữ gìn trường học hạnh phúc, an toàn trật tự; môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, không bạo lực học đường; phê phán các hình thức gây bạo lực học đường); Chủ đề phòng ngừa lao động trẻ em (Tuyên truyền về tác hại của lao động trẻ em; Tuyên truyền về tầm quan trọng của việc đi học nhằm góp phần trang bị tri thức, kỹ năng cho trẻ em hướng tới việc làm bền vững, tương lai tươi sáng). Các bài thi thực hiện trên khổ giấy A3, không giới hạn về màu sắc, không giới hạn nguyên vật liệu như bút chì, màu sáp, bút lông…

Qua đó, nhằm đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền sâu rộng về Hiến pháp, pháp luật tới học sinh phổ thông trong công tác đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Phát triển tư duy thực tế về xây dựng và bảo vệ môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện góp phần phòng, chống bạo lực học đường và phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em lao động trái quy định của pháp luật. Giúp các em học sinh nâng cao kiến thức tự bảo vệ bản thân trước các hành vi bóc lột lao động trẻ em trái pháp luật, xây dựng xã hội hướng tới tương lai tươi sáng./.
 

Nguyễn Hảo