Tịnh Biên vinh dự có thêm 01 cá nhân được phong tặng Nhà giáo ưu tú

Toàn tỉnh An Giang hiện có 01 Nhà giáo Nhân dân và 121 Nhà giáo ưu tú. Năm 2023, tỉnh An Giang có 15 Nhà giáo ưu tú được Chủ tịch nước công nhận trên tổng số 147 cá nhân đề nghị xét tặng tại hội đồng cấp tỉnh.
Thị xã Tịnh Biên vinh dự có 01 Nhà giáo ưu tú được trao tặng danh hiều đợt này là  Thầy Nguyễn Văn Hồ - Hiệu trưởng trường Tiểu học B Nhơn Hưng. Danh hiệu cao quý này thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với ngành giáo dục nói chung và đội ngũ nhà giáo, các cán bộ quản lý giáo dục nói riêng.
Việc phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú góp phần động viên các thầy cô giáo tiếp tục gắn bó với nghề, có nhiều đóng góp cho sự nghiệp phát triển giáo dục, không ngừng phấn đấu, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, tăng cường đạo đức để hoàn thành tốt nhiệm vụ trồng người, xứng đáng với vinh dự mà Đảng và Nhà nước đã trao tặng./. 
 

Nguyễn Hảo