Triển khai công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh năm 2024

Năm 2024, Cụm Công an thị xã Tịnh Biên và các huyện Châu Thành, Châu Phú, Tri Tôn thống nhất tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế số 772, về hoạt động Mô hình “Phối hợp đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn giáp ranh”; thực hiện tốt hơn nữa công tác trao đổi thông tin, nắm tình hình, điều tra cơ bản địa bàn... kiên quyết phối hợp đấu tranh, phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, quản lý cư trú, vũ khí, vật liệu nổ, pháo, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, trật tự cộng cộng mang lại hiệu quả cao. Đồng thời, các đơn vị chủ động tham mưu cho Cấp ủy, Chính quyền huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tích cực tham gia công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội,.... tại địa bàn giáp ranh; đẩy mạnh công tác xây dựng và nhân rộng mô hình, điển hình tiên tiến phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc; xây dựng, củng cố, năng chất tổ tự quản, lực lượng dân phòng, xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự”; Chỉ tiêu 19.2 xã đạt chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên" trong Chương trình mục tiêu Quốc gia xây đựng nông thôn mới,….
Dịp này, Hội nghị khen thưởng cho 4 tập thể và 4 cá nhân đạt thành tích “Xuất sắc trong công tác phối hợp đảm bảo an ninh trật tự địa bàn giáp ranh năm 2023”. Đại diện lãnh đạo Công an thị xã Tịnh Biên bàn giao Cờ Cụm trưởng cho Công an huyện Tri tôn./.

Minh Triều