Vĩnh Trung ra mắt Câu lạc bộ phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số

CLB phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số gồm 25 thành viên, được thành lập với mục đích giúp chị em có nơi giao lưu, sinh hoạt, học tập kinh nghiệm, tuyên truyền, giáo dục chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và hỗ trợ chị em cập nhật, nâng cao kiến thức về công nghệ thông tin, kỹ năng sử dụng các phần mềm chuyển đổi số, đáp ứng sự phát triển của xã hội.
Định kỳ hàng tháng, CLB sẽ tổ chức sinh hoạt một lần. Hội phụ nữ xã Vĩnh Trung sẽ phối hợp với các ngành chức năng hướng dẫn chị em cài đặt và sử dụng các phần mềm như VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt… thông qua các ứng dụng công nghệ thông tin tuyên truyền, phổ biến những chủ trương, chính sách, quy định mới đến với chị em hội viên.
Thông qua câu lạc bộ, sẽ góp phần hỗ trợ cán bộ, hội viên phụ nữ nâng cao kiến thức về sử dụng công nghệ thông tin, mạng xã hội để kịp thời tiếp cận thông tin, kiến thức bổ ích cho bản thân. Đồng thời giúp cán bộ hội, hội viên phụ nữ làm tốt công tác tuyên truyền thực hiện các văn bản luật.
Việc thành lập CLB phụ nữ ứng dụng công nghệ thông tin – chuyển đổi số góp phần ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng hoạt động công tác và phong trào hội. Qua đó giúp chị em tiếp cận với công nghệ số, phát triển các hoạt động chuyển đổi số, nắm bắt thông tin nhanh chóng, dễ dàng, nâng cao hiểu biết và năng lực của bản thân, xây dựng hình ảnh người phụ nữ thời đại mới tự tin, năng động và sáng tạo./.
 

Phan Loan