Câu lạc bộ Ánh sáng nghĩa tình TP.HCM đến khám mắt cho bà con phường Núi Voi

Theo đó, đoàn đã tổ chức khám mắt, tặng kính và cấp thuốc miễn phí cho hơn 500 lượt người dân và học sinh. Cùng với đó, đoàn còn tổ chức gian hàng “ 0 đồng” với những quà bánh, trái cây cho bà con và học sinh thưởng thức tại chỗ, tổng kinh phí cho hoạt động thiện nguyện trên 50 triệu đồng.

Chương trình khám mắt, cấp thuốc miễn phí của Câu lạc bộ Ánh sáng nghĩa tình TP.HCM thực sự là một hoạt động có ý nghĩa nhân văn sâu sắc, đã giúp đỡ, chia sẻ khó khăn, giảm bớt một phần chi phí chữa bệnh cho bà con và học sinh khi gặp các vấn đề về mắt. 

Huyền Linh