Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Hội nông dân cho cán bộ Hội cơ sở năm 2024

Tham gia lớp học có 79 học viên, là Phó chủ tịch Hội Nông dân cơ sở, Chi hội trưởng và Chi hội phó các Chi hội trực thuộc Hội Nông dân 14 xã, phường, với thời gian thực học từ ngày (15/4-19/4/2024), các học viên được bồi dưỡng 06 Chuyên đề, gồm: Một số vấn đề lý luận, thực tiễn về CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Hệ thống chính trị ở Việt Nam; Chương trình hành động số 24 của Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Tịnh Biên; chuyên đề Tổ chức Hội Nông dân Việt Nam ở cơ sở; Xây dựng chi hội nông dân nghề nghiệp, tổ hội nông dân nghề nghiệp và Nghiệp vụ Quỹ hỗ trợ nông dân và hoạt động dịch vụ hỗ trợ nông dân.
Kết thúc khóa bồi dưỡng nghiệp vụ, có 79/79 học viên được trao giấy chứng nhận. Trong đó, có 08 học viên đạt loại giỏi, loại khá 48 học viên, còn lại loại trung bình.
Thông qua lớp bồi dưỡng, giúp cho cán bộ Hội nông dân ở cơ sở nâng cao trình độ lý luận chính trị cũng như nghiệp vụ công tác, tổ chức và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua của Hội tại đơn vị, góp phần xây dựng tổ chức Hội nông dân ngày càng vững mạnh.

Ngọc Thư