Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, học nghề và việc làm năm 2024 tại thị xã Tịnh Biên

Phát biểu khai mạc Ngày hội, Phó Chủ tịch UBND thị xã Lâm Văn Bá cho biết: Địa phương rất quan tâm đến công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người dân và triển khai nhiều giải pháp thực hiện, trong đó thường xuyên tổ chức Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, học nghề, việc làm.
Có hơn 1.800 người lao động, thanh niên, học sinh trên toàn thị xã và 25 đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh tham dự Ngày hội tư vấn, hướng nghiệp, học nghề, việc làm năm 2024 tại thị xã Tịnh Biên, trong đó, có 07 doanh nghiệp trong tỉnh và 12 doanh nghiệp ngoài tỉnh có nhu cầu tuyển dụng hơn 5.000 vị trí việc làm. Tại ngày hội, thông qua sàn giao dịch trực tuyến, kết nối với trang web-site của trung tâm dịch vụ việc làm tỉnh, có nhiều doanh nghiệp gửi nhu cầu tuyển dụng gần 20.000 vị trí việc làm.
Đây là cầu nối giúp người lao động và thanh niên, học sinh trên toàn thị xã có cơ hội được tư vấn, định hướng nghề nghiệp và tìm kiếm việc làm đúng với nhu cầu của bản thân tại các doanh nghiệp uy tín, qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, giảm nghèo, phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Tịnh Biên.
 

Minh Triều