An Nông đề xuất hỗ trợ mô hình chăn nuôi dê sinh sản

Qua buổi khảo sát, hiện hộ ông Chau Chum có tổng diện tích 11.000m2 , trồng xoài đang cho thu hoạch. Dự kiến diện tích đất trồng cỏ khoảng 1.000m2 để đảm bảo nguồn cung cấp thức ăn trong chăn nuôi. Mô hình dự kiến nuôi 17 con dê, trong đó, có 15 con dê cái và 2 con dê đực. Diện tích chuống trại hiện có 72m2 và đã từng nuôi dê, nên ông Chau Chum rất kinh nghiệm về kỹ thuật chăm sóc. Ngoài ra, đất thực hiện mô hình xa khu dân cư, có hệ thống mương nước và có phương án xử lý phân để phục vụ nước uống cho gia súc và nước tưới cho cây trồng, cỏ, đảm bảo đáp ứng nhu cầu thức ăn cho đàn vật nuôi. Đồng thời, có bố trí hệ thống rào xung quanh, camera an ninh và có người chăm sóc, quản lý.

Qua đó, gia đình ông Chau Chum bày tỏa niềm vui mừng, phấn khởi khi được địa phương lựa chọn và hỗ trợ con giống để thực hiện mô hình chăn nuôi dê sinh sản. Ông cũng mong muốn Đoàn khảo sát sớm đề xuất Phòng Kinh tế thị xã xem xét, hỗ trợ để thực hiện mô hình./.

Hữu Ngọc