Tăng cường các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và hoạt động hưởng ứng Ngày Quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2024

Bà con tiểu thương trên địa bàn thị xã tham dự lớp tập huấn

Tại buổi tập huấn, đại diện Ban quản lý các chợ và tiểu thương chợ trên địa bàn thị xã, các ban ngành, đoàn thể thị xã Tịnh Biên được nghe tuyên truyền, phổ biến những văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, nguyên tắc bảo vệ người tiêu dùng, quyền và nghĩa vụ của người tiêu dùng.

Bà Võ Thị Liên – Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng An Giang phổ biến các nội dung bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng

Đồng thời, phổ biến đến bà con tiểu thương về các hành vi gian lận thương mại, xâm phạm quyền và lợi ích chính đáng của người tiêu dùng khi mua sắm hàng hóa, dịch vụ, nhất là hình thức mua sắm hàng hóa, dịch vụ qua các sàn giao dịch thương mại điện tử và mạng xã hội v.v.

Qua đó, nhằm tuyên truyền nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, tiểu thương, người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh, nhất là ở khu vực nông thôn, vùng sâu, vùng xa về công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các quy định pháp luật liên quan đến việc mua bán hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ và một số thông tin cảnh báo cho người tiêu dùng khi mua sắm qua mạng. Các phòng, ban ngành có liên quan, UBND các xã, phường và các cơ sở, doanh nghiệp sản xuất kinh doanh, hộ tiểu thương tại các chợ, người dân trên địa bàn thông suốt và nghiên cứu áp dụng vào thực tiễn để bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Việt Nam./.

Nguyễn Hảo