Thị ủy Tịnh Biên tổ chức Lễ công bố, trao quyết định cán bộ

Quang cảnh buổi lễ

Đợt này, Ban Thường vụ Thị ủy đã tổ chức công bố và trao Quyết định công tác cán bộ theo các kết luận của Ban Thường vụ Thị ủy, tổng số có 12 đồng chí được điều động, bổ nhiệm, giới thiệu ứng cử, thôi việc theo nguyện vọng và nghỉ hưu.

Trao Quyết định và tặng hoa cho các cán bộ
 

Cụ thể, trao Quyết định đối với đồng chí Néang Srây Mum, cho thôi ban chấp hành Đảng bộ thị xã Tịnh Biên nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng; Cho đồng chí Néang Srây Mum thôi tham gia Ban chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy xã An Cư, nhiệm kỳ 2020-2025 theo nguyện vọng.
 

Trao Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đối với đồng chí Mai Văn Kháng, Bí thư Đảng ủy xã An Nông đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Cư theo kết luận của Ban Thường vụ thị ủy về công tác cán bộ; Chỉ định tham gia Ban chấp hành, giữ chức ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy xã An Cư, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Trao Quyết định điều động công chức đối với đồng chí Trần Thanh Hùng, Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Nông; Chỉ định tham gia Ban chấp hành, giữ chức ủy viên Ban Thường vụ, Bí thư Đảng ủy xã An Nông, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Trao Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đối với đồng chí Khon Vi Khan, Phó Chủ tịch UBND xã An Cư đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Tân Lợi; Chỉ định tham gia Ban chấp hành, giữ chức ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy xã Tân Lợi, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Đảng ủy xã Tân Lợi giới thiệu đồng chí Khon Vi Khan để HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Trao Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đối với đồng chí Lê Văn Trọng, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Lợi đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã An Cư; Chỉ định tham gia ban chấp hành Đảng bộ xã An Cư, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Đảng ủy xã An Cư giới thiệu đồng chí Lê Văn Trọng để HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Trao Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đối với đồng chí Hồ Văn Đức, Phó Chủ tịch UBND xã Văn Giáo đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Vĩnh Trung; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Vĩnh Trung, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Đảng ủy xã Vĩnh Trung giới thiệu đồng chí Hồ Văn Đức để HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Trao Quyết định điều động cán bộ, công chức cấp xã đối với đồng chí Trần Văn Vũ, Phó Chủ tịch UBND phường An Phú đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ xã Văn Giáo; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ xã Văn Giáo, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Giao Đảng ủy xã Văn Giáo giới thiệu đồng chí Trần Văn Vũ để HĐND xã bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND xã, nhiệm kỳ 2021- 2026.
 

Trao Quyết định điều động công chức đối với đồng chí Tạ Công Tâm, Chuyên viên chính phòng Nội vụ đến nhận nhiệm vụ tại Đảng bộ phường An Phú; Chỉ định tham gia Ban chấp hành Đảng bộ, nhiệm kỳ 2020-2025. Giao Đảng ủy phường An Phú giới thiệu đồng chí Tạ Công Tâm để HĐND phường bầu giữ chức Phó Chủ tịch UBND phường, nhiệm kỳ 2021-2026.
 

Trao Quyết định điều động đồng chí Nguyễn Thanh Thuần, Phó Bí thư chi bộ, Phó Chủ nhiệm UBKT Thị ủy đến nhận nhiệm vụ tại Văn Phòng Thị ủy và bổ nhiệm chức vụ phó Chánh Văn phòng Thị ủy, thời hạn bổ nhiệm chức vụ là 05 năm kể từ ngày 11/6/2024.
 

Ban Thường vụ Thị ủy Tịnh Biên đã giới thiệu đồng chí Phan Thành Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Tịnh Biên ứng cử chức danh Chủ tịch Ủy Ban MTTQVN thị xã Tịnh Biên, nhiệm kỳ 2024-2029. Đến nay MTTQVN thị xã đã tổ chức xong Đại hội và Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN tỉnh đã ban hành quyết định số 1000/QĐ- MTTQ-BTT, ngày 04/6/2024 công nhận ông Phan Thành Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban MTTQVN thị xã Tịnh Biên khóa XI, nhiệm kỳ 2024-2029. 
 

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quyết định phân công đồng chí Lê Ngọc Thọ, Phó Bí thư Đảng ủy, Trưởng khối Dân vận phường Tịnh Biên phụ trách Đảng bộ phường Tịnh Biên kể từ ngày 11/6/2024 cho đến khi bố trí nhân sự bổ sung chức vụ Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2020-2025.
 

Ban Thường vụ Thị ủy đã ban hành Quyết định cho đồng chí Nguyễn Thế Nghiêm, Thị ủy viên, Phó chủ nhiệm Ủy Ban kiểm tra thị ủy nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội kể từ ngày 01/7/2024.
 

Bí thư thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức phát biểu tại buổi lễ
 

Phát biểu tại buổi lễ, Tỉnh ủy viên - Bí thư thị ủy Tịnh Biên Nguyễn Hồng Đức chúc mừng các đồng chí được nhận quyết định. Đồng thời, mong muốn các đồng chí tiếp tục phấn đấu, vượt qua thử thách, tiếp tục rèn luyện, phát huy trình độ, năng lực, kinh nghiệm công tác, nhanh chóng tiếp cận công việc, cùng tập thể đơn vị mới hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao./.
 

Nguyễn Hảo