Tịnh Biên triển khai nhiệm vụ ngành lao động, Thương binh và xã hội năm 2024

Trong năm 2024, UBND TX. Tịnh Biên sẽ tranh thủ và huy động nguồn vốn đầu từ, vốn từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm; chăm lo cho người có công; chú trọng công tác và tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh để trẻ em được bảo vệ, phát triển. Trong đó, phấn đấu 92% trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn được trợ giúp, chăm sóc để phục hồi, tái hòa nhập cộng đồng và phát triển; giải quyết việc làm cho 4.000 lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn 300 lao động; xuất khẩu lao động 28 người; giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều 0,8%/năm; tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các chế độ ưu đãi cho cá nhân và gia đình người có công theo quy định hiện hành. Song song đó, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính và tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý và tiếp nhận hồ sơ dịch vụ trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 thuộc lĩnh vực ngành Lao động, Thương binh và Xã hội.
Dịp này, UBND TX. Tịnh Biên biểu dương, khen thưởng cho 4 tập thể và 12 cá nhân có thành tích “Thực hiện tốt công tác ngành lao động, người có công và xã hội năm 2023”./.
 

Minh Triều