UBND thị xã Tịnh Biên bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND và UBND thị xã

Tại buổi lễ, lãnh đạo Phòng Nội vụ thị xã công bố Quyết định của Chủ tịch UBND thị xã về việc bổ nhiệm ông Trần Quang Minh giữ chức vụ Chánh Văn phòng Hội đồng nhân dân và UBND thị xã. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm (60 tháng), kể từ ngày 01/7/2024. 

Trao Quyết định, tặng hoa và chúc mừng đồng chí Trần Quang Minh, Phó Bí thư Thị ủy Tịnh Biên- Chủ tịch UBND thị xã Phạm Thành Nhơn mong muốn, trên cương vị công tác mới, đồng chí tiếp tục phát huy vai trò, nêu cao tinh thần trách nhiệm; không ngừng phấn đấu, học hỏi kinh nghiệm, tăng cường mối quan hệ đoàn kết, thống nhất cơ quan, đơn vị, địa phương. Đồng thời, chủ động tham mưu, thực hiện tốt công tác nghiên cứu các văn bản, tờ trình, kế hoạch, đảm bảo đúng quy chế làm việc, cùng với tập thể Văn phòng HĐND và UBND thị xã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao./.

Hữu Ngọc