Tịnh Biên cần phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong việc chi trả trợ cấp xã hội không dùng tiền mặt

Tính đến ngày 01/12/2023, toàn thị xã có 5.660 đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp hàng tháng, với kinh phí hơn 3 tỷ đồng. Trong đó, số đối tượng xác định không mở tài khoản được là trên 1.810 người. Đây là thuộc nhóm đối tượng trẻ em mồ côi không nơi nương tựa, người cao tuổi và người tâm thần. Số đối tượng có thể mở được tài khoản là 3.844 người. Đến nay, công tác xác thực thông tin và mở tài khoản cho gần 2.064 tài khoản thanh toán cho các đối tượng thụ hưởng hàng tháng, chiếm gần 54% tổng số đối tượng. 
 

Qua đó, các đại biểu tham dự là đại diện Ngân hàng Nam Á, Bưu điện thị xã, lãnh đạo và công chức phụ trách xã, phường nêu lên nhiều khó khăn, bấp cập và đề xuất các giải pháp thực hiện để tạo điều kiện thuận lợi chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng thụ hưởng trong thời gian tới.
 

Qua đó, UBND thị xã Tịnh Biên cũng đề nghị Ngân hàng Nam Á, Bưu điện thị xã cần phát huy vai trò, trách nhiệm, quán triệt nhân viên cần thực hiện tốt công tác phối hợp, cung cấp thông tin  trong công tác rà soát, xác thực cụ thể từng đối tượng, lập danh sách thống nhất các đối tượng được xác định là không thể và có thể mở thẻ ATM, mở tài khoản và phát sinh mới. Đồng thời, cần tăng cường công tác tuyên truyền, vận động về những tiện ích của việc mở thẻ nhằm đáp ứng nhu cầu phát triển xã hội hiện nay, cũng như các đơn vị tiếp tục bố trí nhân viên phối hợp xã, phường tăng cường mở tài khoản cho những đối tượng thụ hưởng; tạo mọi điều kiện thuận lợi và sự hài lòng của những đối tượng bảo trợ xã hội trong việc chi trả chế độ, nhất là dịp Tết Nguyên Đán Giáp Thìn sắp tới.

Hữu Ngọc