Tịnh Biên tham dự Hội nghị đánh giá 2 năm thực hiện Đề án 06

Trong 02 năm qua, với sự chỉ đạo quyết tâm, quyết liệt và sự sáng tạo, bản lĩnh trong tổ chức thực hiện, các mục tiêu cơ bản của Đề án 06 cơ bản đạt được. Trong đó, nhận thức, hành động của các cấp, các ngành và Nhân dân về chuyển đổi số nói chung, thực hiện Đề án 06 nói riêng có sự chuyển biến tích cực. Các cấp, các ngành và địa phương đã nhìn nhận rõ hơn về thực trạng hạ tầng, nhân lực, dữ liệu, an ninh an toàn và yêu cầu hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu thực hiện Đề án 06. Trong đó, 13 nhiệm vụ chung và 89 nhiệm vụ cụ thể của Đề án 06. Đến nay, đã hoàn thành 67 nhiệm vụ, đang triển khai 13 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 12 nhiệm vụ. Bên cạnh đó, 413 nhiệm vụ tại 06 Chỉ thị; 04 Công điện và 21 Nghị quyết, đã hoàn thành 200 nhiệm vụ, thực hiện thường xuyên 78 nhiệm vụ và đang triển khai 119 nhiệm vụ.
 

Kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính Phủ Phạm Minh Chính biểu dương và ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các bộ, ngành, địa phương. Nhất là Bộ Công an đã thể hiện trách nhiệm cao trong triển khai thực hiện Đề án 06 và sự đồng lòng của người dân và doanh nghiệp trong thời gian qua. Trong năm 2024, Thủ tướng Chính phủ đề nghị các bộ trưởng, bí thư, chủ tịch UBND tỉnh, thành phố cần vào cuộc quyết liệt hơn nữa để phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an triển khai thực hiện Đề án 06 đạt tiến độ đề ra. Đối với nhiệm vụ trọng tâm từ nay đến Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu một số địa phương cần sớm triển khai chi trả chế độ an sinh xã hội cho các đối tượng không dùng tiền mặt; các bộ, ngành, địa phương sớm triển khai các nhiệm vụ thuộc Đề án 06 còn chậm so với tiến độ; một số tỉnh, thành phố cần sớm triển khai việc miễn, giảm phí và lệ phí cho người dân khi sử dụng dịch vụ công trực tuyến,…
 

Đề án "Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030" được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 06/QĐ-TTg (gọi tắc là Đề án 06), với 7 quan điểm chỉ đạo lớn. Mục tiêu tổng quát để phục vụ 5 nhóm tiện ích, là: Giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến; phục vụ phát triển kinh tế-xã hội; phục vụ phát triển công dân số; hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ kết nối, khai thác, bổ sung làm giàu dữ liệu dân cư; phục vụ chỉ đạo, điều hành của các cấp./.
 

Hữu Ngọc