Phòng chuyên môn

DANH SÁCH CÁC PHÒNG BAN, ĐƠN VỊ CHUYÊN MÔN

HUYỆN THỊ XÃ TỊNH BIÊN

STT

HỌ TÊN

CHỨC VỤ

ĐIỆN THOẠI

EMAIL

 
1. VĂN PHÒNG HĐND VÀ UBND 

1

Trần Thanh HùngChánh Văn phòng0918.555.433tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Trần Quang MinhPhó Chánh Văn phòng0968.209.123 

3

Lâm Thành KếPhó Chánh Văn phòng0388.873.968 
4Phan Thị Mộng CầmPhó Chánh Văn phòng0988.742.118 
2. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ HOẠCH 

1

Võ Văn KhởiTrưởng phòng0918.611.172

ptckh.tinhbien@angiang.gov.vn

pgddt.tinhbien@angiang.gov.vn

 

 

2

    

3

    
3. PHÒNG KINH TẾ 

1

Trần Hiếu ThuậnTrưởng phòng0388.227.799pcongthuong.tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Lê Thái ThuậnPhó Trưởng phòng0913.965.785 

3

Lương Huy HùngPhó Trưởng phòng0918.993.298 

4

Tống Hoài ÂnPhó Trưởng phòng0989.223.493 
4. PHÒNG QUẢN LÝ ĐÔ THỊ 

1

Trần Minh HòaTrưởng phòng0919.715.252pldtbxh.tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Lâm Thành QuýPhó Trưởng phòng0918.197.969 

3

Chau RắcK Sa NâyPhó Trưởng phòng0903.140.527 
5. PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

1

Lý Thúy VânTrưởng phòng0917.622.162pnoivu.tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Nguyễn Quốc KhanhPhó Trưởng phòng0918.537.263 
3Phạm Ngọc LinhPhó Trưởng phòng0917.647.640  
6. PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

1

Nguyễn Hùng
Cường
Trưởng phòng0918.401.818  

2

Lê Thanh PhươngPhó Trưởng phòng0988.617.721 

3

Nguyễn Thanh
Tuyền
Phó Trưởng phòng0913.825.262 
7. PHÒNG NỘI VỤ 

1

Trần Văn TàuTrưởng phòng0919.861.200ptnmt.tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Lý Mạnh CườngPhó Trưởng phòng0914.212.782 

3

 Phó Trưởng phòng  
8. PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI 

1

Lý Kim ThoaTrưởng phòng0918.038.177ptuphap.tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Nguyễn Thị HuệPhó Trưởng phòng0984.277.665 
3Nguyễn Huy CườngPhó Trưởng phòng0943.996.299  
9. PHÒNG VĂN HÓA VÀ THÔNG TIN 

1

Nguyễn Thị Thúy KiềuTrưởng phòng0388.724.868pvhtt.tinhbien@angiang.gov.vn 

2

Trần Hoàng ViệtPhó Trưởng phòng0913.767.437 
10. PHÒNG TƯ PHÁP 

1

Phan Văn LiềnTrưởng phòng0913.965.784pvlien@angiang.gov.vn 

2

Nguyễn Thị HưởngPhó Trưởng phòng0918.599.200  
3Huỳnh Văn SangPhó Trưởng phòng0984.490.203  
11. PHÒNG DÂN TỘC 

1

Neáng Sêm Trưởng phòng0776.819.088pnnptnt.tinhbien@angiang.gov.vn 
12. PHÒNG Y TẾ 
1Trang Hữu ĐứcTrưởng phòng0918.401.813  
13. THANH TRA THỊ Xà
1Nguyễn Thị HiềnChánh Thanh tra0978.479.001  
2Nguyễn Văn SơnPhó Chánh Thanh tra0917.130.990  
3Phạm Văn NăngPhó Chánh Thanh tra0918.936.727  

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ