Đơn vị sự nghiệp

CÁC ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP TRỰC THUỘC UBND THỊ XÃ

 

TTHỌ VÀ TÊNCHỨC VỤĐIỆN THOẠIEMAIL
1. TRUNG TÂM VĂN HÓA - THỂ THAO VÀ TRUYỀN THANH
01Cao Quang MinhGiám đốc0963.761.42cqminh@angiang.gov.vn
02Nguyễn Văn XưaPhó Giám đốc0918.733.924nvxua01@angiang.gov.vn
03Nguyễn Văn SắmPhó Giám đốc0975.952.236nvsam01@angiang.gov.vn
04Trần Thanh TùngPhó Giám đốc0985.806.664tttung08@angiang.gov.vn
05Lâm Văn ThiệnPhó Giám đốc0963.562.299lvthien@angiang.gov.vn
06Nguyễn Thanh LiêmPhó Giám đốc0943.358.660ntliem05@angiang.gov.vn
07Ngô Văn ĐônPhó Giám đốc0918.213.099nvdon01@angiang.gov.vn
2. TRUNG TÂM HẠ TẦNG KỸ THUẬT
01Nguyễn Thành HầuGiám đốc0919.847.172nthau@angiang.gov.vn
02Đào Quốc HùngPhó Giám đốc0772.113.311qhung02@angiang.gov.vn
03Đặng Thị Ngọc HuệPhó Giám đốc0917.287.273@angiang.gov.vn
04Phạm Thanh LiêmPhó Giám đốc0913.173.031@angiang.gov.vn
05Mao Kim HênPhó Giám đốc0985.773.720mkhen@angiang.gov.vn
3. TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN
01Nguyễn Văn KhịGiám đốc0913.839.317nvkhi@angiang.gov.vn
02Nguyễn Thị TrinhPhó Giám đốc0834.464.064nttrinh@angiang.gov.vn
03Nguyễn Thanh
Phong
Phó Giám đốc0917.484.336ntphong08@angiang.gov.vn
4. BQL DỰ ÁN, ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KHU VỰC THỊ XÃ TỊNH BIÊN
01Hứa Văn TàiGiám đốc0909.141.141hvtai@angiang.gov.vn
02Chau Sóc PhươlPhó Giám đốc0942.124.626csphuol@angiang.gov.vn
03Nguyễn Hữu KiệtPhó Giám đốc0939.326.032nhkiet@angiang.gov.vn
04Huỳnh Văn NgaPhó Giám đốc0395.252.511hvnga@angiang.gov.vn