Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác Đảng cho Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở khóa I năm 2024

Trong thời gian 04 ngày, các đồng chí Bí thư chi bộ và cấp uỷ viên cơ sở được học tập, nghiên cứu 6 Chuyên đề, gồm: Tổ chức cơ sở đảng và thực hiện nhiệm vụ chính trị của các loại hình tổ chức cơ sở đảng; Công tác tư tưởng của tổ chức cơ sở đảng; Công tác tổ chức và công tác dân vận của tổ chức cơ sở đảng; Công tác kiểm tra giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của tổ chức cơ sở đảng; Nhiệm vụ của chi uỷ, bí thư chi bộ và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; Chuyên đề phòng chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hoá” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở. Bên cạnh đó, các học viên cũng được trao đổi, chia sẻ những kinh nghiệm, khó khăn trong việc phát triển đảng viên, sinh hoạt đảng tại các tổ chức cơ sở đảng.

Thông qua các chuyên đề được quán triệt, giúp Bí thư chi bộ và cấp ủy viên cơ sở cập nhật kiến thức, nghiệp vụ công tác xây dựng đảng, công tác tư tưởng, các kỹ năng xử lý tình huống trong nghiệp vụ công tác xây dựng đảng và sinh hoạt chi bộ; từ đó, vận dụng những kiến thức, nội dung được nghiên cứu vào thực tế công tác, góp phần xây dựng tổ chức đảng cơ sở trong sạch, vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ngọc Thư