Tịnh Biên dự Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 6 năm 2024

Tại hội nghị, đại diện lãnh đạo Sở Giao thông- Vận tải tỉnh thông tin Chuyên đề: “Những kết quả nổi bật trong đầu tư xây dựng, kết cấu hạ tầng giao thông trên địa bàn Tỉnh thời gian qua; tiến độ một số Công trình, Dự án giao thông trọng điểm đang triển khai trên địa bàn và những nhiệm vụ, giải pháp đặt ra trong thời gian tới”. Đồng thời, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường An Giang, thông tin Chuyên đề: "Những nội dung, điểm mới của Luật Đất đai 2024”.
Theo đó, Luật Đất đai năm 2024, gồm có: 16 Chương,  với 260 Điều. Trong đó, tập trung triển khai, phân tích 9 điểm mới, nổi bật, như: Mở rộng hạn mức nhận chuyển quyền sử dụng đất nông nghiệp của cá nhân  không quá 15 lần hạn mức giao đất nông nghiệp của cá nhân đối với mỗi loại đất”; quy định 32 trường hợp Nhà nước “thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng; xác định các nguyên tắc bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất; bãi bỏ quy định về khung giá đất; bảng giá đất được xây dựng hằng năm và bảng giá đất lần đầu được công bố và áp dụng từ ngày 01/01/2026 và được điều chỉnh từ ngày 01/01 của năm tiếp theo;  Quy định 05 phương pháp định giá đất; bổ sung Chương VIII về phát triển, quản lý và khai thác quỹ đất. Luật cũng quy định cụ thể việc giao đất, cho thuê đất thông qua đấu giá quyền sử dụng đất và quy định quyền lựa chọn hình thức trả tiền thuê đất.
Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, Phó Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Nguyễn Mạnh Hà, đề nghị: Ban tuyên giáo các huyện, thị, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và đội ngũ báo cáo viên các cấp, tuyên truyền viên cơ sở tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, chuyển tải chủ trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước về những điểm mới của Luật đất đai 2024 (sửa đổi) và tiến độ triển khai một số dự án giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh (như: Cao tốc An Giang - Cần Thơ - Sóc Trăng; Tuyến nối quốc lộ 91; Dự án liên kết vùng Tân Châu - Châu Đốc (tuyến N1)...  
Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi và xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến” “tự chuyển hóa” gắn với thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị, về:; “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; nội dung Chuyên đề năm 2024: “An Giang học tập và làm theo tấm gương Bác Hồ, Bác Tôn về chăm lo đời sống Nhân dân”; Chương trình, kế hoạch trọng điểm năm 2024 và cả nhiệm kỳ 2020 - 2025; kết quả, định hướng công tác chuyển đổi số của tỉnh; phòng, chống dịch bệnh trên người, cây trồng, vật nuôi, tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai,.…/.

Hữu Ngọc