Tịnh Biên tập trung nhiệm vụ Khoa học, Công nghệ và Đổi mới sáng tạo

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Phòng Kinh tế thị xã Tịnh Biên đã tham mưu UBND thị xã tổ chức nghiệm thu Đề tài: “Nghiên cứu ứng dụng vi khuẩn Acetobacter thuần chủng trong quá trình lên men và sản xuất sản phẩm giấm ăn đóng chai, từ nguồn nguyên liệu trái chúc và trái chuối già thu hoạch tại Tịnh Biên – An Giang”. Hội đồng tư vấn xét duyệt đề cương nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở thuộc Chương trình Khoa học và Công nghệ phục vụ xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đến năm 2025, đối với Đề tài: “Nghiên cứu sản xuất giá thể phục vụ trồng trọt từ phân chim yến trên địa bàn thị xã Tịnh Biên” và tiếp tục theo dõi tiến độ triển khai thực hiện.
Theo Phòng Kinh tế thị xã cho biết: “Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ tỉnh phối hợp Phòng đã triển khai nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở đối với “Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật để nâng cao năng suất và chất lượng nước thốt nốt khi thu hoạch vào mùa mưa”, nhằm hỗ trợ xây dựng, phát triển tài sản trí tuệ đối với sản phẩm đường thốt nốt ở Tịnh Biên. Đồng thời, hỗ trợ Cơ sở Hộ kinh doanh Mekong tại phường Thới Sơn, xây dựng thuyết minh nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp cơ sở “Thử nghiệm mô hình nuôi và khai thác mật ong dú (Meliponini) trong vườn cây ăn trái kết hợp trồng xen kẻ một số cây thảo dược tại vùng núi Tịnh Biên, tỉnh An Giang”, do Trung tâm Công nghệ sinh học chủ trì và Ths. Nguyễn Phạm Tú làm chủ nhiệm và đã được Hội đồng xét duyệt thông qua”.
Bên cạnh đó, Phòng Kinh tế phối hợp với các đơn vị tuyên truyền, sắp xếp trật tự các xe mua bán hàng rong có chỗ bán ổn định; kiểm tra việc niêm yét giá bán và tuân thủ các quy định về xuất xứ, nguồn gốc hàng hoá kinh doanh. Tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát chấp hành quy đinh về ứng xử văn minh thương mại của các tiểu thương cho các tiểu thương tại chợ Tịnh Biên. Tham dự Hội thảo “Nông nghiệp công nghệ cao” và “Đẩy mạnh ứng dụng khoa học- công nghệ và đổi mới sáng tạo trong chuyển đổi số trong doanh nghiệp và hợp tác xã tỉnh An Giang”; “Xây dựng và phát triển mô hình làng văn hóa bốn dân tộc Kinh, Hoa, Chăm, Khmer phục vụ phát triển du lịch tỉnh An Giang: Thực tiễn và Giải pháp”. Cũng trong những tháng đầu năm 2024, Phòng Kinh tế thị xã tiếp tục quan tâm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh và hội nhập quốc tế và nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, hàng hóa đã thông tin đến các cơ sở sản xuất có sản phẩm nông nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, các sản phẩm OCOP trên địa bàn về nhãn hiệu Chứng nhận An Giang. 
Trong thời gian tới, Phòng Kinh tế thị xã phối hợp các ngành chuyên môn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tập huấn triển khai các văn bản pháp luật, chính sách hỗ trợ đầu tư, ứng dụng các mô hình, dự án,... nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động Khoa học và Công nghệ; phổ biến và nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ. Phối hợp Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học- công nghệ tỉnh giới thiệu, chuyển giao kỹ thuật các mô hình sản xuất thử nghiệm và công nghệ, thiết bị tiên tiến.… nhằm đưa các kết quả nghiên cứu đi vào phục vụ sản xuất và đời sống người dân.
Đồng thời, hỗ trợ Hợp tác xã Đường thốt nốt Nhơn Hưng thực hiện đa dạng hóa sản phẩm từ nước thốt nốt; tiếp tục khảo sát, hướng dẫn các cơ sở, doanh nghiệp đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, truy xuất nguồn gốc sản phẩm, hàng hóa; đăng ký sử dụng nhãn hiệu chứng nhận An Giang khi cơ sở đủ điều kiện. Ngoài ra thực hiện tuyên truyền bằng hình thức treo băng rôn, cờ phướn.....hưởng ứng các ngày lễ kỷ niệm, các hội thi thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Từ đó, nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ nhằm khuyến khích đổi mới sáng tạo; xây dựng ý thức tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ, hình thành văn hóa sở hữu trí tuệ trong xã hội./.

Hữu Ngọc